O NÁS

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 Klikněte na odkaz a budete na portálu ÚP, po zadání našeho IČ/27678598/ o nás zjistíte víc.

http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/seznam-dodavatelu-np

 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vyhláška č. 518/2004, kterou se zákon 435 provádí, ukládá v § 81 odst.1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. 

Povinný podíl činí 4%. 

Povinný podíl zaměstnavatelé plní podle § 81 odst. 2

a / zaměstnáváním občanů se ZPS v pracovním poměru
b / odběrem výrobků, zboží a služeb od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % zaměstnanců se ZPS
c / odvodem do státního rozpočtu


§ 81 odst. 3 zavádí omezení pro zaměstnavatele, kteří jsou organizačními složky státu nebo jsou zřízeni státem, tito nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c

§ 18 vyhlášky 518 stanovuje odběr výrobků za jednoho nezaměstnaného občana se zdravotním postižením na sedminásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. - III. čtvrtletí sledovaného kalendář- ního roku, vyhlášené MPSV.

§ 82 zákona 435 zvyšuje odvod za nezaměstnaného občana se zdravotním postižením na 2,5 násobek prů- měrné měsíční mzdy za I. – III. čtvrtletí roku, v němž povinnost vznikla.